Bóg, honor, Ojczyzna

"Z Maryją wierzę w Syna Bożego - jak św. Maksymilian i jak bł. Karolina". Hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej, który odbędzie się w Niepokalanowie pod koniec lipca, by upamiętnić heroiczną decyzję św. Maksymiliana pójścia na śmierć głodową za brata - uświadamia mi, jak ważnym i bezcennym darem jest wiara. Zmusza także do refleksji i udzielenia odpowiedzi na kilka pytań. Jestem wierzący - cóż to znaczy? Jaką cenę za wiarę jestem w stanie zapłacić? Na ile "srebrników" ją wyceniam? Czy są to "srebrniki" poprawności politycznej? A może tzw. równości i tolerancji wobec zła? Może wyżej od wiary cenię sobie znaczenie i opinię środowiska, w którym żyję, pracuję? Maksymilian i Karolina pokazują, że za "żadne skarby świata" nie oddaliby daru wiary i godności osobistej – nawet za cenę doczesnego życia! A przecież nikt by nie miał do nich pretensji o to... Dlaczego więc? Gdzie kryje się tajemnica ich heroicznej wiary, mocnej aż do końca?

Zapewne poszukamy odpowiedzi na te pytania w Niepokalanowie podczas modlitewnego czuwania, a także poprzedzającego go spotkania młodzieży, ale też szukajmy tej odpowiedzi w życiorysach tych świętych, abyśmy sami mogli taką siłę wiary w sobie budować.

Na ten trudny czas, w którym różne ateistyczne ideologie z coraz większą agresją chcą wymusić odrzucenie religijnego wymiaru życia na rzecz wizji życia bez Boga, potrzebne są: heroiczny wymiar wiary, honor bez skazy oraz bezinteresowna miłość do Ojczyzny, która nie przenosi ponad nią troski o własne czy partykularne interesy.

Pozostając tylko w rękach Niepokalanej, jako Jej narzędzie, i z Nią możemy kontynuować te dobre dzieła, które rozpoczęliśmy z chwilą chrztu świętego. Ona jako Matka Boga i Jasnogórska Królowa ma moc i zna sposoby, aby "zmiażdżyć głowę węża" - szatana, jak to już niejednokrotnie w historii naszego Narodu ukazywała. Świadomość tego, mimo poczucia panoszącego się zła, daje nam nadzieję i wzmacnia wiarę w to, że tylko dobro jest siłą twórczą.

O. Piotr Maria Lenart
redaktor naczelny

Script logo